Separacije in kamnolomi

Na področju separacij in opreme za kamnolome imamo bogate izkušnje. Imamo več uspešno zaključenih projetov na področju separiranja in pranja proda in peska. Postavili smo tudi linije za premeljavo in sejanje ter polmobilne in mobilne enote za premeljavo frakcij. Imamo izkušnje na področju pridobivanja filerja in finih frakcij. V zadnjem času pa se posvečamo razvoju celovitih sistemov za čiščenje tehnološke vode pri pranju frakcij.

Naša ponudba zajema celovite rešitve na področju pridobivanja raznovrstnih frakcij. Tako imamo v ponudbi dozatorje, transporterje, sita, drobilce, sisteme za čiščenje tehnološke vode, kalibrirne rešetke, bunkerje, dozirne rešetke, klasifikatorje.

Za vas izdelamo celotni projekt nove separacije ali pa vam posodobimo obstoječo opremo.

Doziranje

V naši ponudbi imamo vibracijske in tračne dozatorje različnih dimenzij.

 

 

 

 

 

 

Transport

Proizvajamo transporterje različnih izvedb in dimenzij. V naši ponudbi imamo transporterje s profilno konstrukcijo in transporterje z cevno konstrukcijo.

Širina transportne gume, dolžina transportnega traku in moč pogonskaega motorja so določeni za vsak transporter posebej.

 

 

 

 

Sejanje

V naši ponudbi imamo tudi vibracijska sita različnih izvedb in dimenzij.

 

 

 

 

 

 

Pranje

Pranje frakcij je potrebno takrat, kadar v končnem proizvodu zaradi zahtev oziroma standardov ne sme biti zemlje, mulja in ostankov finih frakcij.

Za pranje frakcij proizvajamo namenske stroje.

 

 

 

Drobljenje

Proizvajamo kladivne mline in vertikalne mline za drobljenje kamnin. Poleg drobilcev proizvajamo tudi opremo za njih. V naši ponudbi imamo rotorje, kladiva in rešetke.

 

 

 

 

 

Čiščenje odpadne vode

Novi zakoni, okoljska osveščenost in višje cene vode narekujejo reciklažo tehnične vode pri pranju frakcij na separacijah in kamnolomih. Temu smo se prilagodili tudi v našem podjetju in v ponudbo dodali rešitve za reciklažo tehnične vode.

 

 

 

 

 

 

Vsipniki – zalogovniki

Vsipniki oziroma zalogovniki imenovani tudi bunkerji so namenjeni sprejemanju, zadrževanju in nadaljnemu doziranju materiala v sistem separcije.

V ponudbi imamo različne izvedbe in velikosti zalogovnikov oziroma vsipnikov, ko so lahko opremljeni tudi z dozatorji in rešetkami.