Vsipniki – zalogovniki

Vsipniki, zalogovniki (bunkerji) so namenjeni zadrževanju materiala v sistemu separiranja. Material se v sistem separacije dovaža s tovornjaki oziroma z čelnimi nakladači. Ta material gre najprej v vsipnik/zalogovnik, kjer se nato preko dozatorja dozira v sistem. Lahko pa zalogovnik stoji tudi na drugem položaju v sistemu, kjer je potreben kontinuiran tok materiala na določen stroj. Tak stroj je običajno drobilec. Zalogovnik pa se lahko uporabi za deponiranje materiala, končnih frakcij peska. Deponiranje materiala v zalogovniku v kombinaciji z dozatorjem omogoča doziranje direktno na tovornjak ali v nadaljni tehnološki proces, kot je betonarna.

Vsipniki oziroma zalogovniki so narejeni robustno, kar zagotavlja dolgo življensko dobo. Lahko pa so opremljeni tudi z dodatnimi obrabnimi oblogami, ki jih je mogoče menjati. Vsipniki so lahko opremljeni z rešetko (grizzly), katere odprtina je odvisna od zahtev stranke oziroma nadaljnega tehnološkega procesa.

Sama konstrukcija vsipnika oziroma zalogovnika je lahko samostoječa ali pa se postavi na betonski podstavek. Samostoječa konstrukcijska izvedba je lahko fiksna ali polmobilna.

Izvedbe vsipnikov – zalogovnikov

  • Vsipnik – zalogovnik z vibracijskim dozatorjem tipa VD. Vsipnik – zalogovnik je prilagojen za vgradnjo vibracijskega dozatorja tipa VD, glede na tehnološke zahteve je mogoče vgraditi tudi več vibracijskih dozatorjev tipa VD. Pri vgradnji več vibracijskih dozatorjev se prilagodi konstrukcija vsipnika oziroma zalogovnika.
  • Vsipnik – zalogovnik s tračnim dozatorjem tipa TD. Vsipnik – zalogovnik je prilagojen za vgradnjo tračnega dozatorja tipa TD.
  • Vsipnik – zalogovnik z vibracijsko dozirno rešetko. Vsipnik – zalogovnik je prilagojen za vgradnjo vibracijske dozirne rešetke.
  • Vsipnik – zalogovnik s priklopom po zahtevi stranke oziroma glede na obstoječe stanje.

Velikosti vsipnikov – zalogovnikov

Velikost vsipnika oziroma zalogovnika je odvisna od predvidene kapacitete sistema separacije oziroma od predvidenega načina doziranja materiala v sistem (tovornjak, čelni nakladač, rovokopač). Velikost zalogovnikov namenjenim deponiranju materiala je odvisna od zahtev po potrebni količini deponiranega materiala.

Rešetke

Rešetke (grizzly) so namenjene zaščiti sistema separacije pred vhodom prevelikih kosov materiala. Odprtina rešetke je odvisna od tehnoloških zahtev in zahtev stranke.

Proizvajamo fiksne rešeteke in hidravlične rešetke. Sama oblika rešetk je zasnovana tako, da se material ne zaustavlja na rešetki in jo s tem zapira.

Za več informacij nas kontaktirajte tukaj.