Čiščenje vode

Boljša okoljska osveščenost, novi zakoni, predpisi  in višje cene vode v zadnjem času narekujejo reciklažo tehnične vode na separacijah. Z reciklažo zagotovimo tehnološko čisto vodo, kar izboljša učinek pranja materiala. Prav tako pa ponovno uporabimo do 90% tehnološke vode.

Temu smo se prilagodili tudi v našem podjetju in v našo ponudbo dodali rešitve na področju reciklaže tehnične vode pri pranju frakcij na separacijah. Proizvajamo statične zgoščevalnike različnih dimenzij s spremljajočo opremo, kot tudi celotne sisteme reciklaže tehnološke vode.

Sistem reciklaže tehnološke vode

Reciklaža tehnološke vode na separacijah in kamnolomih je postopek, ki se izvede v več stopnjah. Več stopenj je potrebnih, da se tehnološka voda kvalitetno očisti in, da se izločijo še uporabne frakcije. Stopnje čiščenja tehnološke vode so sledeče:

  1. Umazana tehnološka voda skupaj z finimi frakcijami (0-2, 0-4) iz sita teče v klasifikator/dehidrator tipa KS, kjer se ločijo uporabne fine frakcije in umazana tehnološka voda. Fine frakcije se deponirajo, umazana tehnološka voda pa odteče v rezervoar ali zbirno posodo umazane vode.
  2. Iz rezervoarja ali posode se voda z črpalko transportira na statični zgoščevalnik ali pa se dovaja v hidrociklon, kjer se izločijo morebitne najfinejše frakcije. Voda iz hidrociklona nato teče na statični zgoščevalnik. Vgrajujemo hidrociklone priznanih proizvajalcev.
  3. Umazana tehnološka voda se na statičnem zgoščevalniku zmeša z flokulanti. Mešanica flokulantov se pripravi  v flokulantski postaji, ki je pozicionirana pod samim statičnim zgoščevalnikom. Flokulanti povzročijo reakcijo, ki veže najfinejše delce umazanije iz tehnološke vode. Tako se loči čista tehnološka vode, ki odteče v bazen in umazani delci, ki posedejo na dno zgoščevalnika.
  4. Umazane delce oziroma mulj preko izpustne garniture periodično izpuščamo iz statičnega zgoščevalnika v posodo za mulj. Posoda za mulj je opremljena z mešalom, ki preprečuje strjevanje mulja.
  5. Mulj nato preko muljne črpalke transportiramo na deponijo ali pa na muljno prešo, kjer se iz mulja izloči še preostala tehnološka voda in dobimo skoraj suh mulj, ki nato pada na deponijo. Vgrajujemo muljne črpalke in muljne preše priznanih proizvajalcev.

Kapaciteto in elemente sistema za čiščenje oziroma reciklažo tehnološke vode določimo na podlagi zahtev stranke in karakteristik predhodnega postrojenja separaije. Sistem čiščenja tehnološke vode deluje povsem avtomatično. Avtomatika je lahko vezana tudi na delovanje drugih delov sistema.

Za več informacij nas kontaktirajte tukaj.

Statični zgoščevalnik

Naloga statičnega zgoščevalnika je da loči čiščo tehnološko vodo in fine delce umazanije (mulj). V vhodno umazano tehnološko vodo se mešajo flokulanti, ki povzročijo da se umazani delci vežejo in posedejo na dno zgoščevalnika. Čista voda pa odteče v zbirni bazen.

Statične zgoščevalnike proizvajamo po naročilu. Proizvajamo tudi spremljajočo opremo, kot so zbirne posode umazane vode, posode za mulj, mešalna korita, flokulantske postaje in spremljajoči objekti.

Za več informacij nas kontaktirajte tukaj.