Doziranje

V podjetju proizvajamo kvalitetne vibracijske in tračne dozatorje. Dozatorji so namenjeni doziranju sipkih materialov v raznovrstnih procesih. Uporabljajo se predvsem za doziranje različnih frakcij peska v kamnolomih, na separacijah in v industrijskih procesih.

Z dozatorji dosežemo enakomeren in kontinuiran tok materiala v tehnološkem procesu. S tem zagotovimo optimalno delovanje celotnega tehnološkega procesa, predvsem pa optimalno delovanje drobilcev in sit. Dozator je običajno postavljen v primarni del postrojenja, kjer iz zalogovnika oziroma vsipnika (bunkerja) enakomerno dozira material na primarni transporter ali drobilec. Uporabljajo pa se tudi za doziranje v ostale drobilce, doziranju na specialna sita, doziranje materiala iz zalogovnikov ali pa se uporabijo v procesu izločanja magnetnih materialov in finih delcev.

Dozatorje proizvajamo iz kvalitetnih materialov in na podlagi dolgoletnih izkušenj. V vse tipe naših dozatorjev so vgrajeni preverjeni pogoni priznanih proizvajalcev. Prav tako je na vseh tipih dozatorjev možna regulacija doziranja. Vsi dozatorji pridejo opremljenimi z ustreznimi varnostnimi elementi.

Vibracijski dozator VD

Vibracijski dozator tipa VD je namenjen doziranju materiala iz zalogovnika (bunkerja). Razvit je bil posebej za ta namen, saj njegova izvedba omogoča direktno pritrditev na zalogovnik. S tem ni potrebna dodatna nosilna konstrukcija vibracijskega dozatorja VD. Izvedba VD omogoča tudi postavitev poljubnega števila teh dozatorjev zaporedno. Ta rešitev se uporablja tam, kjer so velika nihanja med trenutno porabo materiala v procesu ali kjer želimo dozirati različne materiale (frakcije). Rešitev z več dozatorji je primerna tudi tam, kjer želimo v sistem dozirati velike količine materiala.

Sam vibracijski dozator VD je izdelan robustno in z integriranimi obrabnimi ploščami. Primeren je za vse pogoje in raznovrstne materiale.

Proizvajamo vibracijske dozatorje tipa VD naslednjih širin: 400 mm, 500 mm, 650 mm, 800 mm, 1000 mm in 1200 mm.

Za več informacij nas kontaktirajte tukaj.

Vibracijski dozator VDT

Vibracijski dozator VDT je po principu delovanja enak dozatorju VD. Bistvena razlika je v njegovi konstrukciji, dozator VDT se namreč pritrdi na podporno konstrukcijo. Ta izvedba ima nižji profil samega dozatorja, kar pomeni bolj kompakten dozator in pa možnost postavitve dozatorje direktno na drobilec.

Dozator VDT se uporablja za doziranja materiala v drobilec ali na sito. Predvsem primerni so v procesih izločanja megnetnih delcev iz materiala in pa v kombinaciji z odsesavanjem za izločanje finih delcev.

Vibracijski dozator VDT je izdelan z integriranimi obrabnimi ploščami. Primeren je za vse razmere, predvsem pa je primeren za tehnološke procese izločanja magnetnih delcev v kombinaciji z magnetnim separatorjem.

Proizvajamo vibracijske dozatorje tipa VDT naslednjih širin: 400 mm, 500 mm, 650 mm, 800 mm in 1000 mm.

Za več informacij nas kontaktirajte tukaj.

Tračni dozator TD

Tračni dozatorji so namenjeni doziranja materiala direktno izpod zalogovnika (bunkerja). Primerni so za doziranje večjih količin. Omogočajo pa tudi večji razpon nastavitve količine doziranja, kot vibracijski dozatorji. Predvsem primerni so za doziranje proda in materialov z veliko zemlje oziroma finih frakcij.

Izdelani so iz robustne nosilne konstrukcije, kvalitetnih valjčkov z visoko nosilnostjo in pogonom priznanega proizvajalca. Transportni trak je narejen iz visoko zmogljive gume, ki vsebuje več slojev tkanine, kar zagotavlja dolgo življensko dobo. Prav tako vsak dozirni trak pride opremljen z kvalitetnima brisalcema gume.

Tračni dozator TD izdelamo v poljubni dolžini glede na tehnološke zahteve. Običajne širine tračnega dozatorja, ki jih proizvajamo so: 650 mm, 800 mm in 1000 mm. Za vas pa izdelamo tudi dozirnemu traku primeren zalogovnik (bunker) ustreznega volumna in z ali brez rešetke.

Za več informacij nas kontaktirajte tukaj.