Transport

V podjetju INSEMA proizvajamo različne tipe transporterjev. Naši glavni produkti so transportni trakovi s samonosilno konstrukcijo tipa CK in transportni trakovi z nizko profilno konstrukcijo tipa PK. Tovrstni transporterji so namenjeni predvsem transportu sipkih materialov (frakcij peska) v kamnolomih in na separacijah. Osnovna konstrukcija je narejena robustno in je površinsko zaščitena s postopkom vročega cinkanja, kar zagotavlja dolgo življensko dobo transporterja.

V pogonske postaje vgrajujemo pogonske enote priznanih proizvajalcev. Vgrajujemo kompaktne enote z integriranim elektro-motorjem in direktnim pogonom bobna preko reduktorja. Tovrstne enote zagotavljajo minimalno vzdrževanje in dolgo življensko dobo, saj za pogon ne uporabljajo jermenov oziroma verig. V primerih, ko je na razpolago malo prostora vgradimo pogonski boben z integriranim pogonom.

Glede na vrsto materiala, ki se transportira oziroma glede na tehnološke zahteve se na transporterje lahko montirajo brisalci, vsipna korita in izpustna korita. Obe izvedbe omogočajo tudi, da se se ju pokrije.

Vsi transporterji so opremljeni z ustreznimi varnostnimi elementi.

Transporter CK

Transporter tipa CK ima osnovno zgradbo iz cevne konstrukcije, kar zagotavlja ugodno razmerje med maso in nosilnostnjo. To omogoča, da se na transportni trak tipa CK pritdrdi tudi servisni hodnik. Ta tip omogoča tudi vgradnjo detektorja kovin in magnetnega izločevalnika. Robustna samonosilna konstrukcija omogoča podpore na večjih razdaljah.

Tip CK je tako primeren za separacije in kamnolome, kjer so razmere zahtevne. Prav tako omogoča transport velikih količin materiala na večje razdalje. V ponudbi imamo tudi polmobilne izvedbe deponijskih trakov CK, ki omogočajo krožno gibanje iztopnega dela traku in s tem povečanje deponij.

Proizvajamo transportne trakove tipa CK naslednjih širin: 500 mm, 650 mm, 800 mm, 1000 mm in 1200 mm.

Za več informacij nas kontaktirajte tukaj.

Transporter PK

Transporter tipa PK ima osnovno konstrukcijo iz profilov, kar zagotavlja nižji profil samega transporterja. Tovrstni transportni trak je primeren za krajše razdalje in primere, ko je na razpolago manj prostora.

Tip PK je primeren za kamnolome, separacije in industrijske objekte.

Proizvajamo transportne trakove tipa PK naslednjih širin: 400 mm, 500 mm, 650 mm in 800 mm.

Za več informacij nas kontaktirajte tukaj.