Premeljava

Za stranko smo zasnovali novo polmobilno postrojenje za premeljavo frakcij peska v kamnolomu. Novo postrojenje smo zasnovali tako da smo vanj vključili nove elemente, kot tudi obstoječe, ki jih je stranka že imela ali pa je kupila rabljene.

Postrojenje je zasnovano tako, da se s čelnim nakladačem nosi material v nov samostoječi polmobilni zalogovnik kapacitete do 8 kubičnih metrov. Iz zalogovnika se dozira material s pomočjo vibracijskega dozatorja na transportni trak, ki nosi material na udarni drobilec. Trak je opremljen z detektorjem kovin, ki zazna morebitne kovinske elemente v materialu in tako prepreči morebitne poškodbe udarnega drobilca. Drobljen material iz drobilca pada na obstoječ transportni trak, ki nosi material na mobilno sejalnico. Sejalnica seje material in z enim trakom vrača eno frakcijo nazaj v premeljavo. Postrojenje omogoča kasnejšo zamenjavo mobilne sejalnice s polmobilnim postrojenjem vibracijskega sita z deponijskimi trakovi.

Za projekt smo izdelali vso tehnično dokumentacijo, izdelali in dobavili nove stroje, obnovil nekatere rabljene stroje, izvedli montažo in predali postrojenje v uporabo.

Novi elementi / stroji, ki smo jih izdelali in vgradili v postrojenje:

  • Samostoječ polmobilni zalogovnik volumna do 8 kubičnih metrov za nakladanje s čelnim nakladačem.
  • Transportni trak z detektorjem kovin širine 500 mm ima cinkano konstrukcijo, varnostne elemente, cinkane podporne elemente, vsipno in izpustno korito.
  • Nov podstavek udarnega drobilca Crifi CRM 600.
  • Nove vroče cinkane podporne elemente obstoječega traku.

Elementi / stroji, ki smo jih obnovili pred vgradnjo v postrojenje:

  • Vibracijski dozator VD 500. Vibracijski dozator naše izdelave, ki se je predhodno uporabljal drugje smo tovarniško obnovili.
  • Podest udarnega drobilca. Rabljen podest drobilca, ki smo ga pred leti izdelali za mobilno aplikacijo smo za ta projekt prilagodili za uporabo, kot polmobilni podest na višini. Dodali smo mu ograjo, pohodne površine in dostopne stopnice. Podest se je nato postavil na nov podstavek.

Vgrajeni rabljeni stroji:

  • Udarni drobilec Crifi CRM 600.
  • Transportni trak dolžine 8 m.
  • Mobilna sejalnica.

Če tudi sami potrebujete podobno postrojenje ali iščete rešitve na področju separacije ali kamnoloma nas kontaktirajte in našli bomo optimalno rešitev za vas!